Směrnice o ochraně osobních údajů

Veškeré zacházení s informacemi je v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority Společnosti. Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Za účelem uplatnění svých práv můžete kdykoliv kontaktovat naši společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese: gdpr(a)strob.cz

Můžete se také obrátit na pověřence společnosti. A to prostřednictvím e-mailu: poverenec.cb(a)gmail.com

Dokumenty ke stažení

Anonymní komunikace

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a whistleblowing

KÓDzaměření
jqbg5ewapro interní komunikaci uvnitř společnosti
dfngzlw9komunikace ze strany zákazníků a obchodních partnerů

Použijte kód na následujícím odkaze: https://anonymne.online/

ŠTROB &, SPOL. S R.O. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, Czech Republic
tel: +420 387 756 111, e-mail: tzb(a)strob.cz